Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ( SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “DAST”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite “http:dungdichnanocurcumin.vn” của  DAST
Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, DAST sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của DAST được cung cấp trên website này.
DAST đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
DAST cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website http://dungdichnanocurcumin.vn cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi quý khách đặt hàng trực tuyến, thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi thu thập bao gồm:
– Họ vàTên
– Địa chỉ
– Địa chỉ Email
– Số điện thoại
Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Giao hàng quý khách đã đặt tại http://dungdichnanocurcumin.vn
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.
 
2- Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.
 
3- Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với hành vi truy cập trang website (dữ liệu máy tính).
Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu
 
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ( SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “DAST”)
CÔNG TY CỔ PHẦN  DAST.
Địa chỉ: SỐ 74 ĐƯỜNG HOÀNG SÂM, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI.Điện thoạị: 04.3212.1301
GPKD số 0106658663 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 06/10/2014 
 
 

;

 


Tên
Tên