Giới thiệu Ban Quản trị công ty

                                                                                                                               GIỚI THIỆU CÔNG TY DAST
Trải qua 30 năm đổi mới, đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên khắp các lĩnh vực, từ một nước nông nghiệp lạc hậu chuyển mình thành đất nước đang phát triển. Có được thành công này đã ghi dấu ấn không nhỏ của ngành khoa học, của các chuyên gia, đội ngũ nhà khoa học xuất sắc luôn âm thầm nghiên cứu, lao động, sản xuất.
Đứng trước cơ hội đất nước hội nhập, phát triển, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học nhằm tạo động lực phát triển cho tất cả các ngành kinh tế. Chính vì vậy trong những năm qua các nghiên cứu, phát minh, sáng chế đã đạt được những thành tựu to lớn.
Công ty Cổ phần Phát triển và Ứng dụng Khoa học Công nghệ được thành lập bởi các nhà khoa học đã và đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Với phương châm hội tụ các nhà khoa học lớn trong khắp các ngành nghề để tập trung giải quyết những vấn đề lớn, cấp thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp đó là thúc đẩy phát triển, ứng dụng các dự án, công trình nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học nhà nước nghiệm thu để tạo ra các sản phẩm thật tốt để phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế đất nước.
Công ty Cổ phần Phát triển và Ứng dụng Khoa học Công nghệ được thành lập vào ngày 06/10/2014 đến nay chưa đầy 3 năm nhưng Công ty đã nhận chuyển giao trên 20 công trình nghiên cứu tập trung trong lĩnh vực y dược học và nhiều công trình đã được Công ty Phát triển Ứng dụng sản xuất thành sản phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Trong đó có một số dự án điển hình rất thành công như: Dự án sản xuất NanoCurcumin; Dự án sản xuất Phytosterol; Dự án nghiên cứu sản xuất thuốc cai nghiện; Dự án nghiên cứu, sản xuất thuốc ung thư; Dự án nghiên cứu, sản xuất thuốc chữa HIV,….
Với phương châm hướng tới con người và vì con người bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng hàng đầu trong sản xuất, kinh doanh và quản lý chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Phát triển và ứng dụng Khoa học Công nghệ sẽ không ngừng mở rộng quy mô, hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững, phấn đấu trở thành doanh nghiệp Khoa học Công nghệ hàng đầu Việt Nam.;

 


Tên
Tên